سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت اموراساتیدنهاد رهبری 
مدیر اداره سازماندهی وتشکیلات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدیرتایپ وتصحیح کامپیوتری 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه های علمیه خواهران 
مدیر سازماندهی تحقیقات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی هنری امام حسن عسگری(ع) 
مدیر واحد تایپ وتصحیح کا مپیوتر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
حوزه های علمیه خواهران 
داور و ارزیاب پایانامه ها 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
آموزش و پرورش  
روحانی 
 
 
فرهنگي تبليغی 
همکاری 
دبیرخانه همایش تشیع و تبرستان 
مسوول کمیته علمی پژوهشی همایش  
 
 
اجاریی و علمی  
همکاری 
دبیرخانه دائمی همایش ظهور آفتاب 
مسوول کمیته علمی پژوهشی همایش 
 
ادامه دارد 
اجاریی و علمی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری حج وزیارت قم 
مسوول آموزش مجازی  
 
 
احرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
اخلاق و معارف 
تدریس 
حوزۀعلمیۀ امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات  
تدریس 
حوزه خواهران نوشهر 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و پژوهش 
تدریس 
آموزش و پرورش  
مدرس 
 
 
راههای جذب مخاطب 
تدریس 
حوزه خواهران چالوس 
مدرس 
 
 
آموزش عقايد  
تدریس 
حوزه خواهران چالوس 
مدرس 
 
 
فقه استدلالي 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران نوشهر 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مصلی بقیه الله  
مسوول کميته علمی 
 
 
علمی