مخاطب شناسی
42 بازدید
محل نشر: آموزش و پرورش چالوس
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در خصوص راههای جذب مخاطب خصوصا نسل جوان می باشد